Ocena biorównoważności odtwórczego preparatu torasemidu – Toramide firmy Polpharma

 3 minuty

Najsilniejszymi lekami moczopędnymi są diuretyki pętlowe, których działanie polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego sodu, chlorków i wody w ramieniu wstępującym pętli Henlego. Doprowadza to do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, cofania się obrzęków i poprawy funkcji serca.

Jeszcze do niedawna jedynym reprezentantem tej grupy był furosemid, stosowany przede wszystkim w objawowym leczeniu niewydolności serca. Obecnie mamy do dyspozycji torasemid, diuretyk pętlowy o znacznie korzystniejszym profilu farmakokinetycznym. Z badań klinicznych wynika, że torasemid lepiej wchłania się z przewodu pokarmowego (80-100%) niż furosemid (50%), a jego reakcja moczopędna przy stałych dawkach jest łatwiejsza do przewidzenia. Ponadto torasemid w niewielkim stopniu rozszerza naczynia krwionośne, co dodatkowo przyczynia się do spadku ciśnienia. Dlatego też w wielu przypadkach może być diuretykiem z wyboru, szczególnie u chorych opornych na doustny furosemid i stanowić alternatywę do dożylnego podawania w takich przypadkach furosemidu. W 2005 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology) uwzględniło torasemid w zaleceniach, w stanach oporności na doustny furosemid u pacjentów z niewydolnością serca.

Należy jednak podkreślić, że terapia preparatem oryginalnym była bardzo kosztowna i dopiero wprowadzenie leków odtwórczych zwiększyło powszechność stosowania torasemidu w Polsce. Warto pamiętać, że ze względu na właściwości farmakokinetyczne substancji czynnej, siłę działania oraz stosowanie w ciężkich stanach klinicznych, potrzebna jest wnikliwa analiza wyników badań biorównoważności, aby zdecydować się na najwłaściwszy i najbliższy oryginałowi preparat odtwórczy.

W celu określenia biorównoważności Toramide firmy Polpharma (10 mg) z odpowiednim lekiem innowacyjnym (Torem 10 mg, firmy Roche) wykonano w MDS Pharma Services Germany GmbH (Niemcy) wymagane badania farmakokinetyczne.

Badanie przeprowadzono w sposób typowy, zgodnie z zasadami GCP (good clinical practice), za pomocą randomizowanej otwartej próby krzyżowej, z postacią doustną torasemidu w dawce 10 mg (preparatu oryginalnego – Torem firmy Roche i generycznego – Toramide firmy Polpharma) z 6 dniowym okresem wypłukiwania metabolitów. W badaniu wzięło udział 25 zdrowych ochotników płci męskiej (13) i żeńskiej (12). Podawano doustnie jednorazowo 1 tabletkę 10 mg produktu testowanego lub referencyjnego. W ciągu 24h wykonywano pomiary stężeń torasemidu w surowicy. Wyniki poddano stosownej obróbce statystycznej.

W trakcie badania nie odnotowano żadnych istotnych działań niepożądanych, a podawane preparaty cechowały się bardzo dobrą tolerancją.

W oparciu o przedstawione wyniki należy stwierdzić, że Toramide firmy Polpharma jest lekiem biorównoważnym z preparatem oryginalnym (Torem firmy Roche) i może być stosowany zamiennie.