Małpia ospa – obowiązek raportowania

 2 minuty

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Co określa projektowanie rozporządzenie?

  • wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca;
  • zakres danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca objętych obowiązkiem przekazania danych oraz okoliczności, termin i sposób ich przekazywania;
  • właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie otrzymania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Obowiązek raportowania

Obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca są objęte następujące zakażenia i choroby zakaźne: błonica, cholera, dur brzuszny, dur rzekomy A, B lub C, gruźlica i małpia ospa.

Dane osoby zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną lub podejrzanej o zakażenie lub zachorowanie albo ozdrowieńca, dotyczące wyników leczenia albo wykluczenia nosicielstwa u ozdrowieńca, obejmują:

  • imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania;
  • PESEL, a w przypadku gdy go nie nadano – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dane o wynikach leczenia, w tym dotyczące postępowania diagnostycznego w szczególności w zakresie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych potwierdzających lub wykluczających nosicielstwo.

Dane są przekazywane przed wypisaniem osoby zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną lub podejrzanej o zakażenie lub zachorowanie albo ozdrowieńca ze szpitala, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania hospitalizacji.

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com