Krople oczne bez tajemnic

 6 minut

autorka: dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Ogólne zasady stosowania kropli do oczu:

1. Należy przestrzegać wskazówek lekarza dotyczących rodzaju, częstości i długości trwania zaleconej terapii.
UWAGA! Nie wolno kończyć wcześniej terapii antybiotykiem mimo ustąpienia dolegliwości. Zbyt krótkie leczenie może spowodować szybki nawrót choroby, przyczynia się również do rozwoju bakterii opornych na stosowany antybiotyk.

2. Pacjent powinien poinformować swojego okulistę o wszystkich lekach, które stosuje (włączając w to preparaty bez recepty, np. witaminy, zioła itp.), a także o występujących w przeszłości uczuleniach na leki.

3. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać dokładnie ulotkę informacyjną dotyczącą leku. Ponadto zwrócić szczególną uwagę na wymienione w niej wskazania, przeciwwskazania, możliwe działania niepożądane, a także możliwość interakcji z innymi lekami.

4. Zawsze trzeba przestrzegać sposobu przechowywania leku. Należy unikać przegrzania, zawilgotnienia i bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

5. Lek musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Stosując lek po raz pierwszy, trzeba się upewnić, że jest on oryginalnie zapakowany.

7. Za każdym razem należy zwróć uwagę, czy nie nastąpiło uszkodzenie opakowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do szczelności opakowania nie należy podawać leku.

8. Przed użyciem sprawdzić, czy jest to właściwy preparat oraz odpowiednia pora jego podania.
Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje kilka rodzajów kropli, o różnym sposobie dawkowania.

9. Nie należy stosować leku:

– przeznaczonego dla innego pacjenta – jak również nie pożyczać swoich leków innym osobom, nawet jeśli stosują te same preparaty,

– po upływie terminu ważności (termin przechowywania nieotwartego opakowania),

– jeśli upłynął czas przydatności do użycia po otwarciu opakowania:
Po tym terminie, bez względu na pozostałą ilość leku – opakowanie należy wyrzucić.
W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących terminu otwarcia opakowania najlepiej umieścić datę otwarcia na etykietce butelki.

– jeśli widać np. zmianę koloru preparatu lub jego zmętnienie,

– nie przeznaczonego do stosowania do oczu (np. kropli do nosa czy uszu).

10. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien upewnić się, że podawany lek może być stosowany na soczewkę kontaktową. Większość leków okulistycznych (zwłaszcza tych zawierających konserwanty) wymaga zdjęcia soczewki kontaktowej przed podaniem leku.

11. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skontaktować się jak najszybciej z lekarzem.

Strony: 1 2 3