Język niemiecki dla farmaceutów cz.3

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

W trzeciej odsłonie naszych farmaceutycznych rozmówek zajmiemy się podstawowymi konstrukcjami zdań, zwrotów i sformułowań, których z pewnością będą używać Państwo w rozmowie z niemieckojęzycznym pacjentem. Słowem, jak pytać, prosić i informować pacjenta, by sprawnie udzielić mu fachowej pomocy.

PYTANIA I ZALECENIA FARMACEUTY:
Skąd Pan/i pochodzi?
Woher kommen Sie?

Czy jest Pan/i Amerykaninem/Amerykanką, Brytyjczykiem/Brytyjką, Australijczykiem/Australijką…?
Sind Sie Amerikaner, Amerikanerin, Brite, Britin, Australier, Australierin…?

Czy ma Pan/i receptę?
Haben Sie ein Rezept?

Musi Pan/i mieć receptę na ten lek.
Sie sollen ein Rezept für dieses Medikament haben.

Proszę poprosić swojego lekarza, by wypisał Pani/Panu receptę na ten lek.
Bitten Sie Ihren Arzt um das Rezept für dieses Medikament.

Proszę skonsultować to z lekarzem.
Lassen Sie sich vom Arzt beraten.

Czy posiada Pan/i ubezpieczenie zdrowotne?
Haben Sie eine Krankenversicherung?

Nie dosłyszałam/em, czy może Pan/i powtórzyć?
Ich habe nicht richtig gehört. Können Sie es noch einmal wiederholen?

Czy może Pan/i mówić odrobinę wolniej?
Können Sie ein bisschen langsamer sprechen?

ODBIÓR LEKU:
Muszę zamówić ten lek.
Ich muss dieses Medikament bestellen.

Proszę przyjść za:
– trzy godziny,
– po południu,
– jutro rano,
– pojutrze,
– we wtorek ok. godz. 14.

Kommen Sie:
– in drei Stunden
– am Nachmittag
– morgen früh
– übermorgen
– am Dienstag gegen 14 (vierzehn) Uhr

Nasza apteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 oraz w sobotę w godz. 10-15.
Unsere Apotheke ist von Montag bis Freitag, von 9.00 (neun) bis 18.00 (achtzehn) Uhr und am Samstag von 10.00 (zehn) bis 15.00 (fünfzehn) Uhr geöffnet.

SŁOWNICTWO:
internista – der Internist
laryngolog – der Laryngologe
okulista – der Augenarzt
pediatra – der Kinderarzt
neurolog – der Neurologe
psychiatra – der Psychiater
stomatolog – der Zahnarzt
chirurg – der Chirurg
urolog – der Urologe
ginekolog – der Frauenarzt /Gynäkologe
ubezpieczenie zdrowotne – die Krankenversicherung
otwarte (apteka) – die Apotheke ist geöffnet
zamknięte (apteka) – die Apotheke ist geschlossen
rozumieć – verstehen
mówić – sprechen
wolniej – langsamer
czuć się lepiej – sich besser fühlen
wyzdrowieć – gesund werden
płacić – bezahlen
cena – der Preis