Język angielski dla farmaceutów cz.5 – instruowanie pacjenta

 3 minuty

język angielski dla farmaceutów

Zgodnie z zapowiedzią, w kolejnej odsłonie naszych polsko-angielskich rozmówek dla farmaceutów kontynuujemy cykl dotyczący precyzyjnego instruowania pacjenta z zagranicy w zakresie przyjmowania zaleconych preparatów. Tym razem prezentujemy typowe sformułowania, zwroty oraz słownictwo używane w odniesieniu do leków występujących pod postacią kropli oraz preparatów ziołowych.

Zapraszamy do nauki! (link do części nr 5 pod artykułem)

Krople – dawkowanie i sposób podawania:

Proszę aplikować po dwie krople:
– do każdego oka trzy razy dziennie.
– do prawego (lewego) oka.
– do chorego oka / oka ze stanem zapalnym / zranionego oka.
Please, put two drops:
– in each eye three times a day.
– in your right (left) eye.
– in the sore / inflamed / injured eye.
Do szklanki ciepłej wody proszę dodać dziesięć kropli tego leku i przepłukać usta / gardło.
Please, put ten drops of this medicine into a glass of hot water and rinse your mouth (throat).
Proszę aplikować:
– trzy krople do nosa.
– dwie krople do lewej (prawej) dziurki od nosa.

Please, apply:
– three drops in the nose.
– two drops in the left (right) nostril.
Raz otwarte krople do oczu powinny być zużyte w ciągu czterech tygodni.
Once opened the eyedrops should be used within four weeks.

Sporządzanie naparu / herbaty:

Proszę zagotować wodę.
Boil the water, please.

Proszę parzyć dziesięć minut.
Steep for ten minutes, please.

Proszę rozpuścić dwie łyżeczki herbaty w kubku gorącej wody.
Please, dissolve two teaspoonfuls of instant tea in a cup of hot water.

Proszę przechowywać te zioła szczelnie zamknięte.
These herbs must be kept tightly closed.

SŁOWNICTWO:

zioła – herbs
herbata – tea
krople do nosa – nose drops
krople do oczu – eyedrops
mięta pieprzowa – peppermint
szałwia – sage
tymianek – thyme
koper włoski – fennel
rumianek – camomile
gotowy do użycia – ready for use
dreszcze – shivering fit
stan zapalny – inflammation
żołądek – stomach
rozcieńczać – dilute
wymiotować – vomit
roztwór – solution
płukać – rinse
zaparzyć (herbatę) – steep