Język angielski dla farmaceutów cz.4

 2 minuty

język angielski dla farmaceutów

Niniejszym odcinkiem naszych polsko-angielskich rozmówek dla farmaceutów rozpoczynamy cykl językowy dotyczący szczegółowego instruowania obcojęzycznego pacjenta na temat przebiegu farmakoterapii. Znajdą tu Państwo najczęstsze przykłady zwrotów i wyrażeń używanych w rozmowie z chorym, dotyczące dawkowania czy sposobu przyjmowania zaordynowanych mu preparatów.

Zapraszamy do nauki! (link do części nr 2 pod artykułem)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Sposób przechowywania:
Z dala od światła.
Z dala od dzieci.
W suchym miejscu.
W lodówce.

Keep this medicine:
– away of light
– out of children’a reach / out of reach of children
– in a cool place
– in the fridge

Podczas stosowania proszę chronić oczy.
Protect your eyes when applying.

Wdychanie oparów może być niebezpieczne.
Inhalation of fumes can be dangerous.

Nie wolno tego połykać.
Do not swallow this.

Przekroczenie zalecanej dawki może być niebezpieczne.
It is dangerous to exceed the recommended dose.

DAWKOWANIE:

Jak mam zażywać len lek?
Proszę brać:
– jedną tabletkę dziennie/tygodniowo
– pół tabletki dziennie
– trzy tabletki na dobę

How should I take this medicine?
Take:
– one tablet a day / a week.
– half a tablet a day.
– three tablets every twenty four hours.

SŁOWNICTWO:

łyżeczka – teaspoon
kubek – cup
ciepła/zimna woda – hot / cold water
posiłek – meal
sok – juice
lodówka – fridge
połykać – swallow
opary – fumes
maść – ointment
tabletki – tablets
pigułki – pills
krople – drops
bandaż – bandage
opatrunek – dressing
plaster – plaster
czopki – suppositories
zawiesina – solution
opakowanie – wrapping
ulotka – leaflet
dawka – dose