Interakcje lek-żywność: ramipryl

 2 minuty

ramipryl

Ramipryl należy do inhibitorów konwertazy angiotensyny (iACE). Lek ten stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca lub po przebytych zawałach mięśnia sercowego[1].

Wpływ posiłku

Ramipryl można stosować niezależnie od posiłku. Lek jest dobrze absorbowany z przewodu pokarmowego, a skład posiłku nie ma wpływu na jego biodostępność[2].

Ramipryl a ciąża i kamienie piersią

Stosowanie ramiprylu u kobiet w ciąży jest przeciwskazane. Lek powoduje wady wrodzone u płodu[1]. Obecnie brak jest badań określających bezpieczeństwo stosowania ramiprylu w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się podawania tego leku kobietom karmiącym[3].

Soki owocowe

Badania wykazały, że sok jabłkowy i przecier jabłkowy nie zmieniają działania ramiprylu. W badaniu przeprowadzonym u zdrowych mężczyzn połączenie leku z sokiem i przecierem owocowym nie miał istotnego wpływu na Cmax, tmax i AUC ramiprylu oraz jego metabolitu ramiprylatu[4].

Ramipryl a alkohol

Alkohol może nasilać hipotensyjne działanie ramiprylu[2].

Witamina E i ramipryl

Nie zaleca się stosowania wysokich dawek antyoksydantów razem z przewlekłym stosowaniem ramiprylu (i innych inhibitorów konwertazy angiotensyny). Długoterminowe badania HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) wykazały, że połączenie ramiprylu z suplementem witaminy E zwiększało ryzyko wystąpienia niewydolności serca u pacjentów z chorobami serca i cukrzycą[5].

Piśmiennictwo
1. Rokoss MJ, Teo KK. Ramipril in the treatment of vascular diseases. Expert Opin Pharmacother 2005, 6(11), 1911-1919.
2. Zachwieja Z. (red.). Interakcje leków z pożywieniem. MedPharm Polska, Wrocław 2016.
3. Bethesda MD. Drugs and lactation database. National Institute of Child Health and Human Development; 2006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
4. Allen LV, Stiles ML, Prince SJ, McLaury HJ, Sylvestri MF. Stability of ramipril in water, apple juice, and applesauce. Am J Health Syst Pharm 1995, 52(21), 2433-2436.
5. Stargrove MB, Treasure J, McKee DL. Herb, Nutrient, and Drug Interactions. MOSBY Elsevier 2008.