Ilość opakowań leku na recepcie wyrażona cyframi rzymskimi

 1 minuta

ilosc-leku-liczby-rzymskie

„Czy na recepcie ilość opakowań leku może być wyrażona cyframi rzymskimi? Czy istnieje konkretna podstawa prawna, która reguluje tę kwestię?”

Obowiązujące uregulowanie nie przewiduje takiej możliwości. Zgodnie bowiem z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne* ilość produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu leczniczego, można również określić wyrazami „ilość odpowiednia”, „quantum satis” lub „q.s.”.

* Dz. U. z 2022 r. poz. 2301., dalej: u.p.f.