Identyfikator NFZ na e-recepcie

 1 minuta

e-recepta-pole-oddzial

„Czy na e-recepcie wystawionej dla polskiego obywatela w polu >>oddział NFZ<< musi widnieć jakaś informacja (np. e-WUŚ), czy też pole to można pozostawić puste?”

Pole można pozostawić niewypełnione. Od dnia 1 lipca 2020 r. zniesiony został obowiązek umieszczania na receptach identyfikatora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to zarówno recept elektronicznych jak i w formie papierowej. Utracił moc przepis, który taki obowiązek przed dniem 1 lipca 2020 r. nakładał – art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1]. Został on uchylony przez art. 4 pkt 4 lit. 1 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia[2].

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301.
2. Dz. U. poz. 1590.