Gromadzenie zapotrzebowań na środki psychotropowe i odurzające

 1 minuta

opieka farmakologiczna

Czy apteka jest zobowiązana do gromadzenia zapotrzebowań na środki psychotropowe i odurzające, które hurtownie dostarczają wraz z tymi lekami? Chodzi o załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r.

W pytaniu prawdopodobnie odwołano się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.[1] Nie ma ono jednak związku z treścią pytania. Obowiązujące natomiast w tym zakresie przepisy nie wprowadzają przedmiotowego obowiązku – por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.[2]

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1889, ze zm.
2. Dz. U. z 2016 r. poz. 1085, ze zm.