Frost & Sullivan: Rośnie popularność inteligentnych pigułek

 4 minuty

źródło: F&S

O ile pewne zastosowania inteligentnych pigułek, takie jak diagnostyka obrazowa i monitorowanie stanu zdrowia, zostały już pomyślnie wprowadzone na rynek, o tyle skuteczność innych, takich jak mechanizm uwalniania leku w organizmie czy zabiegi chirurgiczne, musi zostać jeszcze potwierdzona w badaniach klinicznych. Ponadto, duży nacisk kładzie się obecnie na komercjalizację bezprzewodowych kapsułek endoskopowych i czujników połykalnych do monitorowania objawów wewnętrznych.
Nowa analiza przygotowana przez Frost & Sullivan, globalną firmę doradcza, pt. “Innowacje w dziedzinie inteligentnych pigułek”, stwierdza wyraźny trend w kierunku małoinwazyjnych i zdalnie sterowanych urządzeń do diagnostyki i terapii. Inteligentne pigułki są również szeroko stosowane w panendoskopii i zastępują bardziej inwazyjne narzędzia endoskopowe. Postęp w obszarze technologii wspomagających, takich jak łączność bezprzewodowa, zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz miniaturyzacja, z pewnością przyczyni się do szerszego zastosowania inteligentnych pigułek.
„W ciągu najbliższych pięciu do 7 lat w branży inteligentnych pigułek prawdopodobnie pojawi się mnóstwo nowych produktów, oferujących ogromne możliwości współpracy pomiędzy branżą a środowiskiem akademickim” – stwierdza Bhargav Rajan, Analityk ds. Badań Technical Insights. „O ile kompleksowe projekty opracowane przez branżę mogą doprowadzić do opracowania przełomowych produktów takich jak kapsułki endoskopowe, o tyle właśnie dzięki wykorzystaniu koncepcji z obszaru nauk podstawowych i stosowanych na uniwersytetach oraz w centrach badawczych możliwe będzie uzyskanie większego zróżnicowania produktów oraz wzrostu wartości.”

Strony: 1 2