E-recepta już na jesieni

 1 minuta

e recepta

Tzw. strategia e-Zdrowie przewiduje stworzenie systemów informatycznych na miarę XXI w. Projekt ustawy, która to umożliwi, przeszedł już konsultacje społeczne. Już na jesieni ma ruszyć pilotażowo pierwszy element nowego systemu, czyli e-recepta. Tylko częściowo zacznie być wystawiana elektronicznie, gdyż choremu w aptece nadal będzie potrzebna papierowa. System będzie automatycznie sprawdzał, czy recepta nie zawiera medykamentów, których jednoczesne przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu chorego. Pozwoli to także skuteczniej zapobiegać ich fałszowaniu.