Nie chcą antykoncepcji

 1 minuta

Stowarzyszenie powołuje się na rezolucję Rady Europy z października 2010 r. Stanowi ona, iż żadna osoba, szpital lub instytucja nie mogą być przedmiotem presji, pociągnięcia do odpowiedzialności lub dyskryminacji w jakikolwiek sposób z powodu odmowy wykonania, ułatwienia, uczestniczenia lub poddania się zabiegowi aborcji, wywołania poronienia, eutanazji lub jakiejkolwiek czynności, której skutkiem może być śmierć ludzkiego płodu lub embrionu. Prawo farmaceutyczne wymaga jednak, by apteki miały w sprzedaży produkty lecznicze – w tym środki antykoncepcyjne. Jeżeli danego produktu brakuje, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie pacjentowi w uzgodnionym z nim terminie.

źródło: Tokfm.pl