Błędny numer Karty EKUZ pacjenta – co z receptą?

 1 minuta

Na recepcie elektronicznej lekarz wpisał zły numer Karty EKUZ pacjenta. Czy mogę na taką receptę wydać leki, czy lekarz musi tę receptę poprawić?

Tak, na taką receptę można wydać leki. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept* – osoba wydająca lek ustala EKUZ na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer w Dokumencie Realizacji Recepty oraz w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

* Dz. U. z 2020 r. poz. 2424, ze zm.