Bezpłatne leki – Q&A resortu zdrowia

 2 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie przewodnik z najczęściej padającymi pytaniami i odpowiedziami na nie, dotyczącymi rozszerzenia programu bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży 18- oraz seniorów 65+.

Bezpłatne leki dla 18- i 65+ – podstawa prawna

MZ rozszerzyło program bezpłatnych leków. Z wybranych bezpłatnych leków mogą obecnie korzystać osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18 urodzin. Wynika to z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733).  Jednocześnie zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2023 r. poz. 1734), które umożliwia realizację ww. uprawnień. Przepisy te weszły w życie 30 sierpnia 2023 r.

Rozwiązania  dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży 18- są analogiczne do tych obowiązujących przy wystawianiu i realizacji bezpłatnych leków dla osób  powyżej 75 lat – nie zmieniły się zasady i warunki wystawiania recept, a jedynie poszerzony został katalog osób uprawnionych do bezpłatnych produktów.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące bezpłatnych leków dla nowych grup pacjentów znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl