Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

 1 minuta

źródło: Gov.pl

Program przewiduje ustalenie listy leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży, których nabycie byłoby finansowane w całości ze środków publicznych. Bezpłatne będą leki na receptę, których stosowanie jest konieczne dla zdrowia kobiet w ciąży.

Recepty na te leki (oznaczone jako leki “C”) wystawią ginekolodzy posiadający kontrakt z NFZ. Uprawnienia takie będzie posiadać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jako osoba najlepiej zorientowana w stanie zdrowia i całokształcie leczenia pacjentki będącej pod jego opieką.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że program jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Resort szacuje, że w najbliższych latach objętych nim może zostać ok. 380 tys. kobiet rocznie.