Apteka internetowa

 5 minut

Farmacja Praktyczna

Pytanie Czytelnika:
Prowadzę tradycyjną aptekę ogólnodostępną i chciałbym część asortymentu (niektóre leki i kosmetyki) przenieść również do sprzedaży w sieci. Jakie warunki muszę spełnić, żeby  rozpocząć działalność on-line? Na co muszę zwrócić szczególną uwagę, prowadząc aptekę internetową?

farmaceuta z Zielonej Góry

Dokumenty, personel, pomieszczenie

30 marca 2007 r. Sejm przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego z 2001 r., która wprowadziła możliwość prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków, wydawanych bez recepty przez apteki i punkty apteczne. Taką formę sprzedaży przewidziano w art. 68 par. 3 prawa farmaceutycznego. Warunki takiej sprzedaży zostały doprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, które obowiązuje od 3 maja 2008 r. (Dz.U. nr 60, poz. 374).

W myśl przepisów, aptekę internetową może prowadzić podmiot, który prowadzi już działająca aptekę tradycyjną lub punkt apteczny. Aby rozpocząć sprzedaż online, oprócz wykupienia domeny internetowej i stworzenia strony www, na której możliwe będzie składanie zamówień, konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dane placówki stacjonarnej, a także adres internetowy, pod którym prowadzona będzie sprzedaż online. Należy to zrobić nie później niż na 14 dni przed planowanym uruchomieniem placówki online.

Konieczne jest również zatrudnienie farmaceuty z prawem wykonywania zawodu lub technika farmaceutycznego z co najmniej dwuletnią praktyką na pełnym etacie. Pracownicy ci będą odpowiedzialni za nadzór nad prawidłową realizacją recept przeznaczonych do wysyłki. Zgodnie z przepisami wspomnianego wyżej rozporządzenia w aptece musi znajdować się miejsce wydzielone z pomieszczenia magazynowego lub ekspedycyjnego i być przeznaczone do przygotowania leków do wysyłki. Farmaceuta musi mieć tam do dyspozycji stół do pakowania przesyłek, szafę lub regał do przechowywania opakowań oraz regał do magazynowania przygotowanych paczek.

Magazynowanie i transport przesyłek musi odbywać się w warunkach, które wykluczają pomieszanie, zabrudzenie lub uszkodzenie, czy dostęp do leków osobom trzecim. Zgodnie z przepisami apteka internetowa odpowiada za jakość leku do momentu jego dostarczenia pacjentowi. Oznacza to, że leki muszą być odpowiednio zabezpieczone i transportowane w odpowiedniej temperaturze w wydzielonych częściach pojazdu, tak aby nie zostały uszkodzone.

Strony: 1 2