Zmiany w systemie rozliczania ratunkowego dostępu do leków

 2 minuty

blistry lekow w dloniach

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, szykują się zmiany w rozliczaniu RTDL, czyli ratunkowego dostępu do technologii lekowych – informuje Medexpress.pl.

W rozporządzeniu wystosowanym przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się zmiany w rozliczaniu ratunkowego dostępu do technologii lekowych, który jest częścią projektu Funduszu Medycznego. Projekt ma wejść w życie 21 października br.

Proponowane zmiany:

  • Zastąpieniu określenia „cena punktu” sformułowaniem „cena jednostkowa”. Obowiązujące brzmienie tego przepisu nie obejmowało takich jednostek rozliczeniowych jak np. porady. Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania przepisu.
  • Określenie wszystkich przypadków wzrostu wycen świadczeń opieki zdrowotnej m in. wyceny świadczeń dokonywanej przez Prezesa Funduszu, ryczałtu oraz ryczałtu systemu zabezpieczenia.
  • Wprowadzenie zasad rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, analogicznych do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Czym jest RDTL?

Przypomnijmy, że RDTL to system umożliwiający wydawanie indywidualnych zgód na leczenie pacjentów, którzy otrzymali już wszystkie inne terapie z koszyka świadczeń NFZ. Dzięki temu mogą otrzymać nowoczesne leki bez konieczności płacenia ogromnych kosztów z własnej kieszeni.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl