Zasady finansowania świadczeń związanych z COVID-19

 1 minuta

kobiece dłonie na segregatorach

źródło: Dziennikustaw.gov.pl/ Rynekaptek.pl

Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie miesięcznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawozdanie obejmuje rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy i zawiera informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.