Zarządzanie małymi zespołami – cz. 1 (obejrzyj wideo!)

 3 minuty

szkolenie-specjalizacja

Czy zarządzanie małym zespołem pracowników różni się od zarządzania dużą grupą? Od razu nasuwa się odpowiedź, że tak. A gdybyśmy mieli zagłębić się w temat i odpowiedzieć, czym się różni? Być może wiele odpowiedzi wskazywałoby na to, że małym zespołem zarządza się łatwiej. Przyjrzymy się zatem bliżej, czy tak faktycznie jest. Czy „łatwiejsze” i „trudniejsze” zarządzanie zespołem zawsze związana jest z liczną pracowników?

Zacznijmy od niewątpliwych zalet zarządzania małymi zespołami, a przecież tych w branży aptecznej jest zdecydowana większość:

1. Płaska struktura
Małe zespoły to mało rozbudowana struktura. Dzięki temu komunikacja pomiędzy pracownikami i kierownikiem apteki odbywa się zazwyczaj w sposób bezpośredni. Farmaceuci nie są dla siebie anonimowi i znają wzajemnie swoje zakresy obowiązków oraz role w firmie. To cecha, która wpływa na jakość komunikacji w aptece. Wiele rozbudowanych zespołów (również aptecznych) często cierpi na problemy z komunikacją.

2. Mniej pracowników – więcej czasu
Mniejszy zespół to dla kierownika apteki (czy managera) więcej okazji do kontaktu z pracownikiem. Łatwiej wówczas znaleźć czas na indywidualne rozmowy, czy bardziej wnikliwe obserwacje poszczególnych członków personelu. To również większa dostępność szefa dla pracowników.

3. Łatwiej poznać każdego pracownika
Dlaczego to tak ważne? Szef znający swoich pracowników będzie efektywniej zarządzał zespołem. Będzie znał potencjał każdego farmaceuty. Zdobędzie wiedzę na temat mocnych i słabych stron swoich podwładnych. A to z kolei przełoży się na umiejętne delegowanie zadań oraz na trafne planowanie ścieżki rozwoju takiego pracownika. Kierownik apteki będzie umiał zaplanować odpowiednie szkolenia dla danego farmaceuty, co zdecydowanie przełoży się na jakość rozwoju. Pozwoli to ponadto zoptymalizować wydatki związane ze szkoleniem zespołu.

4. Łatwiejsza aklimatyzacja dla nowych pracowników
Dla farmaceuty, który dołącza do małego zespołu, to również bardziej komfortowa sytuacja, niż dołączenie do dużej grupy współpracowników. Dużo szybciej poznaje się wszystkich członków zespołu, ich zakres obowiązków. Nowy pracownik szybciej rozpozna zależności panujące w zespole. Fakt ten sprawia, że zwraca się z danym tematem do odpowiedniej osoby.

5. Szybsza nauka
Młodemu farmaceucie z pewnością będzie łatwiej nabierać doświadczenia w małej aptece. Łatwiej też kierownikowi apteki czuwać nad takim młodym pracownikiem. Można na bieżąco korygować popełniane błędy, ale też dużo szybciej zauważyć predyspozycje i potencjał.

To tylko niektóre aspekty, które mogą być odbierane jako zalety. Gdyby jednak bardziej przeanalizować każdy z tych punktów, można by dojść do wniosku, że każda powyższa zaleta może być jednocześnie – w pewnym sensie – również wadą bądź barierą. Wszystko zależy od punktu widzenia kierownika apteki oraz charakteru prowadzonej przez niego placówki.