Zapytaj eksperta

 6 minut

aptekarka i aptekarz sprawdzaja notatki

Na pytania nadesłane przez naszych Czytelników odpowiadają eksperci branży farmaceutycznej.

„Posiadam 2-letni staż pracy w aptekach otwartych. Moim marzeniem jest praca w laboratoriach farmaceutycznych. Chciałabym wiedzieć, jakie kursy, szkolenia, studia podyplomowe musiałabym kończyć, aby móc ubiegać się o tego rodzaju pracę z lepszej pozycji?”

Wojciech Kuźmierkiewicz,
Dyrektor ds. Polityki Przemysłowej
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Czytelniczka, o ile jest farmaceutką, zwłaszcza, jeżeli jest absolwentką kierunku analitycznego lub przemysłowego, może ubiegać się o pracę w laboratoriach zakładów farmaceutycznych. Nie są wymagane żadne dodatkowe kursy, szkolenia lub studia podyplomowe dotyczące różnych aspektów analityki lub technologii postaci leków, choć ich ewentualne ukończenie zwiększa szanse na zatrudnienie.

***

„Czy urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo sprawdzać zawartość komputera służbowego podczas dokonywania czynności kontrolnych w aptece?”

Agata Sochaczewska,
Biuro Rzecznika Prasowego Mazowieckiego OW NFZ
Urzędnicy Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podczas kontroli prowadzonych w aptekach nie sprawdzają zawartości komputera służbowego z braku podstaw.

***

„Firmy wprowadzają nowe wielkości opakowań zarejestrowanych wcześniej leków. Przykładem może być lek „X” 100 mg, w opakowaniach po 20 i 30 tabl. Obecnie w hurtowniach dostępne jest jedynie opakowanie 30 tabl., ponieważ produkcja mniejszego opakowania została zakończona. Chciałabym wiedzieć, czy farmaceuta ma prawo wydać na zniżkę opakowanie 30 tabl. (jedyne dostępne na rynku w tym momencie), jeśli lekarz na recepcie nie zaznaczył ilości tabletek?”

mgr farm. Małgorzata Szelachowska,
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie
Zasady wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych refundowanych w przypadku braku określenia na recepcie wielkości opakowania zawarte są w § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w powiązaniu z § 8 ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646). Zgodnie z treścią tych przepisów, jeżeli wielkość opakowania na recepcie nie została określona, przyjmuje się, że jest to najmniejsze dostępne opakowanie tego leku lub wyrobu medycznego określone:

1) w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach;
2) dla leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – w przypadku recept na leki i wyroby medyczne niepodlegające refundacji albo recept na refundowane leki i wyroby medyczne niewymienione w wykazach, o których mowa w pkt 1.

Tak jest przy założeniu, że recepta została prawidłowo wypisana, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, a jedynie wielkość opakowania na recepcie nie została podana (np. zapisano: lek „X” 0,1g 2 opak. D.S. 1X2 przez miesiąc). Wydajemy wówczas z odpłatnością 30% dwa opakowania leku dostępne w obrocie, np. 30 tabletkowe opakowania, a nie dwa opakowania zarejestrowane o najmniejszej wielkości.

Jeżeli na recepcie nie wpisano danych niezbędnych do wystawienia recepty, wpisano je w sposób nieczytelny albo niezgodny z rozporządzeniem, w odniesieniu do ilości leku, w przypadku nie wpisania sposobu dawkowania lub, określając sposób dawkowania, nie wpisano okresu stosowania – osoba wydająca lek przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone:
1) w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach;
2) dla leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – w przypadku recept na leki i wyroby medyczne niepodlegające refundacji albo recept na refundowane leki i wyroby medyczne niewymienione w wykazach, o których mowa w pkt 1,
a w przypadku określenia sposobu dawkowania, wpisano okres stosowania – osoba wydająca lek przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość leku jako przepisaną przez lekarza, z zastrzeżeniem, jeżeli z wypisanych na recepcie: liczby i wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku, osoba wydająca lek przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość leku przepisaną przez lekarza.

Należy też pamiętać, iż bez potrzeby podawania na recepcie sposobu dawkowania (z zastrzeżeniem leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową i leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową), osoba wystawiająca receptę może przepisać jednemu pacjentowi jednorazowo maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego określone:

1) w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych – w przypadku recept na refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach;
2) dla leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – w przypadku recept na leki i wyroby medyczne niepodlegające refundacji albo recept na refundowane leki i wyroby medyczne niewymienione w wykazach, o których mowa w pkt 1.

Wówczas wydaje się lek w ilości dwóch najmniejszych opakowań (a więc wielkości opakowań najmniejszych wpisanych na aktualnym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu) leku lub wyrobu medycznego określonych w w/w punktach.
Natomiast w przypadku podania na recepcie sposobu dawkowania – wydaje się pacjentowi ilość leku lub wyrobu medycznego większą niż dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego określone w pkt 1, 2, niezbędne pacjentowi do maksymalnie trzymiesięcznego stosowania.