Zapytaj eksperta

 2 minuty

Czy zawsze mogę zaproponować pacjentowi tańszy odpowiednik leku refundowanego? Zdarza się, że niektóre mają niższy limit (np. Polpril 10 mg i Tritace). Czy to znaczy, że mają mniej refundowanych wskazań?

Sposób liczenia limitu wynika z zapisów trzech ustępów art. 15 Ustawy refundacyjnej:

  • ust. 4. Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia.
  • ust. 6. Jeżeli cena detaliczna jest niższa niż limit finansowania, limit finansowania ulega obniżeniu do wysokości ceny detalicznej tego leku.
  • ust. 9. Wysokość limitu finansowania za opakowanie jednostkowe jest równa iloczynowi kosztu DDD podstawy limitu i liczby DDD w opakowaniu jednostkowym, z uwzględnieniem urzędowej marży detalicznej. W przypadku, gdy DDD nie jest określone do wyliczenia limitu finansowania, przyjmuje się koszt terapii dziennej i ilość terapii dziennej w danym opakowaniu.