Zakup refundowanych pieluchomajtek z hurtowni chemicznej

 1 minuta

Czy można kupować do apteki pieluchomajtki podlegające refundacji z hurtowni chemicznej, która nie ma statusu hurtowni farmaceutycznej?

Owszem, można. Pieluchomajtki nie należą do wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją. Nie umieszczono ich bowiem w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*

Kierownik apteki weryfikuje, m.in. czy nabywane wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzje o objęciu refundacją, pochodzą wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (art. 88 ust. 5 pkt 11 upf).

A zatem skoro pieluchomajtki nie są ujęte w ww. obwieszczeniu, to można dokonywać ich zakupu w hurtowni niemającej statusu hurtowni farmaceutycznej.

* Dz.Urz.MZ. 2021.44 z dnia 21 czerwca 2021 r.