Wyróżnienie dla Fundacji

 1 minuta

Uroczystość odbyła się 22 października br. w Hotelu Sheraton. Wzięło w niej udział blisko 200 zaproszonych gości – przedstawicieli świata nauki, polityki, administracji centralnej i samorządowej oraz mediów. W uzasadnieniu kapituła nagrody podkreśliła, że intencją organizatorów jest wyróżnianie „(…) instytucji, firm oraz osób umożliwiających polskim naukowcom i lekarzom pracę nad nowatorskimi projektami badawczymi. Bez wątpienia na takie wyróżnienie zasługuje Fundacja założona przez Polpharmę w 2001 r. (…).” Odbierając wyróżnienie prezes zarządu Fundacji, Wojciech Kuźmierkiewicz, zaznaczył m.in., że nagrodę traktuje jako rodzaj podziękowania środowiska medycznego dla członków Rady Naukowej i zarządu Fundacji. Dodał również, że szczególne podziękowania, należą się Jerzemu Starakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Polpharmy, za powołanie do życia Fundacji oraz zarządowi firmy za konsekwentne finansowanie jej działalności statutowej.