Wyroby medyczne – największa nowelizacja od lat

 3 minuty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie to największa nowelizacja w tym obszarze na przestrzeni ostatnich lat. Resort zdrowia postanowił do 8 sierpnia br. wydłużyć konsultacje społeczne w tej sprawie – informuje Politykazdrowotna.com.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

Świadczeniodawcy i producenci wyrobów medycznych uważają, że system wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest niedofinansowany i wymaga wielu korekt. Przez lata wysyłali w tej kwestii do resortu zdrowia swoje uwagi, podobnie jak organizacje pacjenckie, które domagały się zmian w zakresie wycen, limitów i zasad refundowania poszczególnych wyrobów.

Zaproponowana nowelizacja rozporządzenia jest jedną z najbardziej oczekiwanych, ale i najszerszych nowelizacji, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie. Według resortu odpowiada na postulaty środowiska lekarzy, pacjentów i branży medycznej.

„Celem propozycji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych i uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli wyeliminować problemy interpretacyjne” – informuje resort zdrowia.

Proponowane zmiany

W ramach zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia resort zdrowia przewiduje m.in.:

 • zwiększenie limitu w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych,
 • podniesienie limitu aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne dla dzieci i dorosłych,
 • wprowadzenie zmian w refundacji rurek tracheostomijnych,
 • rozszerzenie refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej,
 • ujednolicenie zasad refundacji worków do zbiórki moczu,
 • wprowadzenie szerokich zmian w zakresie refundacji worków stomijnych,
 • uszczegółowienie kategorii wyrobów chłonnych,
 • zmiany w limitach refundacyjnych na CPAP,
 • uregulowanie kwestii limitów wyrobów dla pacjentów z mukowiscydozą,
 • kompleksową regulację refundacji wózków inwalidzkich,
 • poszerzenie dostępu do refundacji zbiorników na insulinę,
 • dostosowanie limitów typów CGM-RT powiązanych z typem pompy insulinowej,
 • rozszerzenie wskazań do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy,
 • wprowadzenie refundacji wymienników ciepła i wilgoci,
 • wydłużenie terminu konsultacji.

Wydłużenie terminu opiniowania

„W związku z kierowanymi do ministra zdrowia postulatami dotyczącymi wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opublikowanego 8 lipca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, informuję, iż termin uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych zostaje wydłużony do 8 sierpnia 2022 r.” – poinformował Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski.

Zmiany w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mają wejść w życie po 90 dniach od ogłoszenia. W praktyce oznacza to, że pierwsze efekty nowelizacji będzie można ocenić dopiero w przyszłym roku.

źródło: Politykazdrowotna.com