Wyroby medyczne na receptę – projekt rozporządzenia w konsultacjach

 3 minuty

lista-refundacyjna-maj-2023

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Został on skierowany do konsultacji publicznych – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Prawidłowe stosowanie zmienionego wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r., które zmienia rozporządzenie dotyczącego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461), wprowadziło nowy załącznik do wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jednakże po wejściu w życie tego rozporządzenia, pojawiła się potrzeba wprowadzenia odpowiednich korekt, aby umożliwić prawidłowe stosowanie zmienionego wykazu wyrobów medycznych na zlecenie – czytamy w OSR.

Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich.

Jakie zmiany w rozporządzeniu?

Celem tych propozycji jest korekta i uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych. Najważniejsze zmiany merytoryczne obejmują:

  1. korektę katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
  2. ujednolicenie na format procentowy w kolumnie 5 w załączniku do rozporządzenia wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych (kody Z.03.01, Z.03.02 i Z.03.03);
  3. korektę wzajemnych wyłączeń jednoczesnego zaopatrzenia w ramach kryteriów przyznawania dla wyrobów medycznych wspomagających układ oddechowy (kody U.03.01, U.03.02, U.04.01 i U.04.02) oraz wózków inwalidzkich (kod S.15.01);
  4. doszczegółowienie kryteriów przyznawania dla gorsetów (biustonoszy) kompresyjnych (kod N.16.01) i biustonoszy pooperacyjnych lub do protez piersi (kod Z.01.02) poprzez wyłączenie możliwości zaopatrzenia w stroje kąpielowe;
  5. przywrócenie możliwości skrócenia okresu użytkowania dla obuwia ortopedycznego (kody M.01.01, M.02.01, M.03.01, M.04.01 i M.05.01);
  6. korektę kryteriów przyznawania umożliwiająca zaopatrzenia w soczewki okularowe korekcyjne do bliży i do dali z mocą pryzmatyczną w przypadku wad wzroku wymagających korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr (kody O.01.01 i O.01.02);
  7. doprecyzowanie przysługującej maksymalnej liczby sztuk zaopatrzenia dla transmiterów/ nadajników do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – 20 – wymagających wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiące w sposób odpowiadający wymaganej częstotliwości wymiany w skali ustalonej w załączniku do zmienianego rozporządzenia okresu użytkowania, który wynosi raz na rok (kod R.04.02);
  8. korektę kryteriów przyznawania doprecyzowująca maksymalną liczbę sensorów do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) podlegających refundacji w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych (kod R.05.01);
  9. przywrócenie doprecyzowania stronności ortez stawu biodrowego (kody H.05.01 i H.05.02) oraz brzmienia określonych przez kody G.05.01 i G.05.02 części kończyny dolnej obejmowanych przez ortezy.

Z uwagi na zakres i charakter zmian nie istnieje potrzeba formułowania przepisów przejściowych w przedmiotowym akcie normatywnym. Nowelizacja powinna wejść w życie od dnia 1 września 2024 r.

źródło: Politykazdrowotna.com