Wydatki publiczne na ochronę zdrowia – jedne z najniższych w UE

 1 minuta

W Polsce 23% wszystkich wydatków związanych z ochroną zdrowia jest pokrywana z prywatnych środków gospodarstw domowych. Natomiast w Holandii i Francji stanowią one (odpowiednio) zaledwie 6% i 8% – czytamy w “GPC”. Autorzy raportu zwracają uwagę, że jeżeli Holendrzy i Francuzi doliczyliby do tego kwoty, które wpłacają na prywatne ubezpieczenia, to i tak nie przekraczają one wydatków Polaków.

Średnio każdy mieszkaniec naszego kraju wydaje rocznie na leczenie około 1 tys. zł. Z tego 60%, czyli ok. 600 zł, zostawia w aptekach. Większość, bo ok. 400 zł, idzie na leki bez recept. Wydatki te stanowią poważne i wciąż rosnące obciążenie dla budżetów rodzinnych.

źródło: Gazeta Polska Codziennie