WHO: Złe przyjmowanie leków najpoważniejszym problemem ochrony zdrowia

 2 minuty

Połowa możliwych do uniknięcia błędów w opiece medycznej wiąże się z niewłaściwym stosowaniem leków – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jedna czwarta tych zdarzeń to przypadki poważne lub nawet zagrażające życiu – informuje Medexpress.pl.

Najbardziej narażeni seniorzy

Grupą najbardziej narażoną na szkody związane z niewłaściwym stosowaniem leków są seniorzy, zwłaszcza ci, którzy są obciążeni wielochorobowością i przyjmują dużo preparatów.

„Leki są potężnymi narzędziami ochrony zdrowia, ale leki, które są źle przepisywane, przyjmowane niewłaściwie lub są złej jakości, mogą wyrządzić poważne szkody” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dyrektor Generalny WHO. „Nikt nie powinien być krzywdzony podczas szukania opieki” – dodał.

Globalny koszt związany z błędami w stosowaniu leków oszacowano na 42 mld dol. rocznie. Problemy wynikają najczęściej z powodu problemów systemowych i czynników ludzkich, takich jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub braki personelu w ochronie zdrowia.

Brakuje monitorowania

Według WHO, ponad połowa wszystkich szkód związanych z przyjmowaniem leków występuje na etapie przepisywania środków i przyjmowania ich przez pacjentów. Brakuje odpowiedniego monitorowania. Kategorią leków o największym ryzyku są antybiotyki, ale także środki uspokajające, przeciwzapalne oraz regulujące ciśnienie krwi.

Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do opracowania strategii mających na celu poprawę bezpieczeństwa stosowania leków. W Polsce taką strategią może być Przegląd Leków pilotażowo realizowany w ramach opieki farmaceutycznej.

źródło: Medexpress.pl