Ważność recepty na leki z grupy III-P i IV-P

 1 minuta

waznosc-recepty

„Chciałabym się upewnić, czy recepty na leki z grupy III-P i IV-P mogą być ważne 365 dni? Stosowne obwieszczenie MZ nie precyzuje tej kwestii – wskazuje tylko na ważność recept dla grupy I-N, II-P.”

Tego typu recepty nie mogą być ważne 365 dni. Okres ważności recept na leki zawierające substancje psychotropowe został określony w ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne*. Zgodnie z art. 96a ust. 7 pkt 4 termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.

* Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm.