VI Międzynarodowa Konferencja NIA

 1 minuta

 

 

Głównym tematem konferencji będą aktualne możliwości terapii chorób o podłożu miażdżycowym. Do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu zaproszono znakomitych wykładowców z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w dwóch z pięciu kursów szkoleniowych i sesji plakatowych, co umożliwi uzyskanie 26 pkt. edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego. Szczegółowe informacje na stronie: www.konferencja.nia.pl.