Uzależnienie dzieci od Internetu – pilotaż programu terapeutycznego

 4 minuty

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Wskazano w nim 10 realizatorów, którzy już od dziś mogą brać udział w programie.

Rozporządzenie określa program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Chodzi zarówno o dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów podstawówek, jak i szkół ponadpodstawowych do ich ukończenia. Program jest skierowany także do rodzin dzieci problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Celem pilotażu jest praktyczne sprawdzenie efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedstawionych przez realizatorów.

Jak podano w rozporządzeniu, program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

 1. ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;
 2. zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;
 3. poprawę stanu zdrowia psychicznego;
 4. poprawę funkcjonowania społecznego.

1,5 roku pilotażu

Realizację pilotażu zaplanowano od 1 grudnia br. do końca czerwca 2023 r., a wyniki mają zostać wykorzystane do poprawy jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Realizator pilotażu udziela świadczeń dla pacjentów, u których stwierdzono rozpoznanie F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów, a w przypadku dzieci i młodzieży, niewymagających konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin realizator prowadzi terapię w oparciu o kod ICD-10 Z03 lub Z03 z rozszerzeniami na podstawie wyników diagnozy psychologicznej sprawozdawanej do Funduszu „problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych”.

Świadczenia opieki zdrowotnej mają być udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej trzy dni w tygodniu do godziny 19.00.

Kto udzieli porad w pilotażu?

Rozporządzenie zawiera też wykaz realizatorów. Jest to w sumie 10 placówek w całym kraju:

 • Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna w Koninie;
 • Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;
 • ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, w którego strukturze funkcjonuje Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” w Warszawie;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ PPS” w Szczecinie;
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze;
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze;
 • Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, w którego strukturze funkcjonuje Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii w Łodzi;
 • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej;
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Stawki w pilotażu

W myśl rozporządzenia stawki za porady, wizyty lub sesje to:

 • porada lekarska diagnostyczna – 180,00 zł;
 • porada lekarska terapeutyczna – 180,00 zł;
 • porada lekarska – 90,00 zł;
 • porada psychologiczna diagnostyczna – 130,00 zł;
 • porada psychologiczna – 130,00 zł;
 • sesja psychoterapii indywidualnej – 130,00 zł;
 • sesja psychoterapii rodzinnej – 336,00 zł;
 • sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) – 336,00 zł;
 • sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) – 130,00 zł.

Rozporządzenie weszło w życie we wtorek 7 grudnia br.

źródło: Politykazdrowotna.com