Uwaga zmiana przepisów!

 1 minuta

przepisy dla farmaceutów

Katalog medykamentów dostępnych poza apteką zawiera rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które nie mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 171, poz. 1335). Tymczasem kilka miesięcy temu przepisy zmieniły się i część leków wycofano z obrotu pozaaptecznego. Poza aptekami będzie można nimi handlować tylko do 15 kwietnia br. – informuje internetowe wydanie dziennika „Rzeczpospolita”. Ponadto, nawet jeżeli jakiś lek jest dopuszczony do obrotu (np. w punkcie aptecznym), to niekoniecznie w każdej postaci i każdym opakowaniu. Kwestie te reguluje rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 24, poz. 151).