Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu będzie kształcił więcej lekarzy

 3 minuty

raport--studia farmaceutyczne

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu, w której od października będą kształcić się przyszli lekarze – informuje Medexpress.pl. Rekrutacja już ruszyła w systemie elektronicznym.

Cel: zwiększenie liczby przyszłych lekarzy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako pierwszy uniwersytet medyczny otrzymał zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w ramach własnej filii w Wałbrzychu.

Zwiększenie liczby przyszłych lekarzy to jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki ze względu na szczególne znaczenie dostępności i jakości ochrony zdrowia dla polskiego społeczeństwa – powiedział Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Poza zapotrzebowaniem na wykwalifikowany personel medyczny, argumentem za wsparciem działań Uniwersytetu jest przeprowadzona niedawno ewaluacja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych: nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. To potwierdza, że uczelnia posiada ogromny potencjał pozwalający na rozszerzenie kształcenia na kierunku lekarskim i daje gwarancję, że również na filii uczelni zajęcia będą prowadzone na wysokim poziomie.

Zaplecze praktyczne

Kluczowym elementem w kształceniu lekarzy są zajęcia praktyczne. W przypadku filii w Wałbrzychu dostęp do placówek medycznych nie będzie stanowił problemu. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach pod okiem lekarzy między innymi w szpitalach w Wałbrzychu i Świdnicy. Co ważne, projekt jest wspierany przez wałbrzyską uczelnię, Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Dzięki temu filia będzie miała dostęp do budowanego przez Akademię Centrum Symulacji Medycznych.

To dla Wałbrzycha priorytetowy program, dlatego pozytywnym sygnałem jest także deklaracja wsparcia ze strony przedstawicieli lokalnych samorządów – podkreślił wiceminister Wojciech Murdzek.

„W Polsce brakuje 50 tys. lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej jest prosta – należy ich więcej kształcić. Warunek jest jeden: ilość nie może przesłonić jakości. Lekarze muszą być dobrze kształceni przez posiadającą doświadczenie w tym zakresie kadrę, która zagwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze we wszechstronnym rozwoju studentów tych wyjątkowo wymagających studiów. To bardzo specyficzne, wynikające z rygorystycznych standardów, kształcenie, gdzie doświadczenie jest kluczowe, dlatego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje tworzenie filii uczelni medycznych jako optymalne rozwiązanie tego problemu” – powiedział prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podkreślił również, że o randze społecznej projektu świadczy wsparcie otrzymane z wielu stron – od wiceministra Wojciecha Murdzka z Ministerstwa Edukacji i Nauki i wiceministra Piotra Brombera z Ministerstwa Zdrowia poczynając, przez władze samorządowe i rektora Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, po kluczowych dla kształcenia partnerów, jakimi są dyrektorzy miejscowych szpitali.

Wszelkie informacje dla kandydatów zainteresowanych udziałem w rekrutacji na kierunek lekarski w filii UMW w Wałbrzychu dostępne są na stronach uczelni.

źródło: Medexpress.pl