Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r. według GUS

 4 minuty

przyczyny zgonów-gus-dane

Ubiegły rok przyniósł wśród mężczyzn nieznaczne skrócenie długości trwania życia w zdrowiu – informuje Medexpress.pl. W przypadku Polek wskaźnik nie zmienił się, co jest jednocześnie dobrą i złą informacją. Złą, ponieważ jest on na niskim poziomie w porównaniu do większości krajów wysokorozwiniętych.

Trwanie w zdrowiu – kluczowy wskaźnik

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę o jednym z kluczowych, z punktu widzenia polityki zdrowotnej, wskaźniku, czyli długości trwania życia w zdrowiu. To, obok średniej oczekiwanej długości życia podstawowy miernik sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. Dane trudno uznać za zaskakujące – w drugim roku pandemii, który odznaczał się rekordowo wysoką liczbą zgonów, w którym dostęp do opieki medycznej był utrudniony a COVID-19 pozostawił piętno w postaci tzw. long-COVID, trudno byłoby oczekiwać odwrócenia trendu.

W przypadku kobiet długość życia w zdrowiu w skali całego kraju pozostała na tym samym co w 2020 r. poziomie, natomiast w przypadku mężczyzn – skróciła się o 0,1 roku.

Obliczenia na podstawie tablic trwania życia

„Oczekiwane lata przeżyte w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) nazywane też wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności (Disability Free Life Expectancy, DFLE) to wskaźnik obrazujący sytuację zdrowotną ludności, obliczany na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności” – przypomina GUS w swojej publikacji. „Wartość HLYX interpretuje się jako przewidywaną średnią liczbę lat jaką ma do przeżycia bez niepełnosprawności osoba w wieku x ukończonych lat, pod warunkiem, że aktualne warunki umieralności i utraty zdrowia populacji nie ulegną zmianie do końca trwania życia tej osoby.”

Kobiety vs. mężczyźni

Różnica w HLY0 (czyli w momencie narodzin) między obiema płciami wyniosła w 2021 r. 4 lata na korzyść kobiet. Wartość ta zmniejsza się wraz z przeżytymi latami. Dla osób w wieku 50 lat wyniosła 2,4 roku, a dla osób w wieku 65 lat już tylko 1,1 roku.

GUS podkreśla, że mężczyźni większą część swojego życia przeżywają bez niepełnosprawności, ale wynika to stąd, że żyją wyraźnie krócej niż kobiety. Kolejny wniosek z danych statystycznych: mieszkańcy obszarów miejskich charakteryzują się dłuższym trwaniem życia w zdrowiu niż mieszkańcy wsi, przy czym w przypadku kobiet ta różnica jest większa, niż w przypadku mężczyzn.

Dane z województw

Choć w skali kraju wskaźnik dotyczący trwania życia w zdrowiu nie zmienił się znacząco, większe różnice można dostrzec na poziomie województw. „W 2021 r. wskaźnik HLY0 najbardziej zmniejszył się dla mężczyzn w województwach podlaskim (spadek o 0,9 roku), podkarpackim (spadek o 0,6 roku), lubelskim oraz lubuskim (spadki o 0,5 roku), a dla kobiet w województwach kujawsko-pomorskim (spadek o 0,8 roku), pomorskim oraz warmińsko-mazurskim (spadki o 0,5 roku). Trwanie życia w zdrowiu w sposób znaczący wzrosło jedynie w przypadku mężczyzn mieszkających w województwie świętokrzyskim (wzrost o 0,5 roku).”

W 2021 r. najdłuższym trwaniem życia w zdrowiu w przypadku mężczyzn mogły pochwalić się województwa: wielkopolskie (61,1 roku), zachodniopomorskie (60,7 roku), lubuskie (60,1 roku) oraz pomorskie (60 lat). Dla kobiet najwyższymi wartościami charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (64,8 roku), zachodniopomorskie i lubelskie (po 64,5 roku).

źródło: Medexpress.pl