Sierpniowe notowania sprzedaży aptecznej

 3 minuty

niepelnosprawnosc-zatrudnienie-zasilek

Rynek apteczny w sierpniu br. zanotował sprzedaż na poziomie 3 904,9 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2022 wzrosła o 281,2 mln PLN (+7,8%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 40,8 mln PLN (+1,1%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2023 r. wyniósł 307,5 tys. PLN, był to wzrost o 10% względem analogicznego okresu 2022 r.

Sprzedaż apteczna w sierpniu br.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 143,4 mln PLN i wzrosła o 65,4 mln PLN (+6,1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 085,7 mln PLN i wzrosła o 144,2 mln PLN (+15,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 635,1 mln PLN i wzrosła o 65,6 mln PLN (+4,2%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 0,5 mln PLN (+0,05%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 123,4 mln PLN (+12,8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 81,9 mln PLN (-4,8%).

  • Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 28,4 PLN i wzrosła o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,6%.
  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 32 PLN (wzrost o 4,3% vs sierpień 2022), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 38,2 PLN (wzrost o 11,3% vs sierpień 2022), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 22,6 PLN (wzrost o 10,4% vs sierpień 2022).
  • Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu bieżącego roku wyniosła 25,7% i była wyższa o 0,5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2022 roku., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 2,6%.
  • W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 871 mln PLN, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 77,7% i był wyższy o 0,1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wyższy o 0,4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

źródło: Pexps.pl