Sejmowa komisja zdrowia za ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – zmiany dotyczą m.in. leczenia w Wlk. Brytanii

 4 minuty

W środę 29 września br. sejmowa komisja zdrowia poparła projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i ustawy Prawo farmaceutyczne. Dzięki zmianom, będzie możliwe korzystanie ze świadczeń m.in. w Wielkiej Brytanii jak przed wyjściem z UE – informuje serwis Rynekzdrowia.pl.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, i ustawy Prawo farmaceutyczne przedstawił na środowym posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski. Jak mówił, projektowana nowelizacja zakłada m.in. możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wyjściem tego kraju z UE.

Nowe przepisy będą miały pozytywny wpływ z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do szczepień przeciwko COVID-19. Ponadto cudzoziemcy mają być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, a ci, którzy nie mogą uzyskać obecnie statusu osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, uzyskają ten status.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – najważniejsze rozwiązania projektu:

  • Uwzględniono Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we wszystkich przepisach odwołujących się do państw UE lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu.
  • Nowe przepisy zakładają wprowadzenie przepisów przejściowych, na podstawie których banki będą musiały wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia, z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami odpowiednich umów zawartych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.
  • Projekt zakłada też, że ubezpieczeniem zdrowotnym objęto cudzoziemców, którzy nie mają obywatelstwa żadnego z państw UE, EFTA lub Zjednoczonego Królestwa ani miejsca zamieszkania na terytorium tych państw, a jednocześnie spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym, w związku z wykonywaniem pracy w Polsce.

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła kilka poprawek

Podczas środowego posiedzenia komisja zdrowia przyjęła kilka poprawek. Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) zgłosiła poprawkę, która ma na celu – jak mówiła – „uzupełnienie katalogu osób – przedstawicieli zawodów medycznych – które będą mogły kwalifikować do wykonania szczepienia przeciwko grypie, o grupy zawodów reprezentowanych przez m.in. felczera, pielęgniarkę oraz farmaceutę.”

„Ta poprawka wypływa wprost ze środowisk, które są zainteresowane wykonywaniem tego świadczenia. Przypomnę, że szczepienie jest również świadczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych (…). Środowiska pielęgniarskie, felczerów, lekarzy, higienistów, ratowników czekają na takie rozwiązanie” – mówiła Szczurek-Żelazko.

Doprecyzowanie momentu, od którego liczy się termin, w którym podmiot odpowiedzialny może złożyć wniosek o objęcie finansowania leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii i dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na terytorium RP – to cel kolejnej poprawki zgłoszonej przez Szczurek-Żelazko i przyjętej przez komisję zdrowia.

Komisja poparła też poprawkę zgłoszoną przez posła Patryka Wichra (PiS), dotyczącą uzdrowisk. „Chodzi o wszystkich świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia uzdrowiskowego. Branża ta borykała się – w wyniku pandemii – z wieloma kłopotami. (…) Proponujemy, by dać branży 70 procent umorzenia czy też zapłaty za koszty stałe, które ponosili, a pozostałe 30 procent rozłożyć w procesie przedłużonego odrobienia do 3 lat” – poinformował.

Według założeń projektu nowelizacji, nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: Rynekzdrowia.pl