Rynek aptek w październiku br.

 3 minuty

rynek-apteczny-pazdziernik-2022

W październiku 2022 r. rynek apteczny zanotował sprzedaż na poziomie 4,03 mld zł – wynika z kalkulacji analityków z PEX PharmaSequence. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 r. wzrosła o 278 mln zł (+7,4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 11,1 mln zł (-0,3%). Obrót statystycznej apteki w październiku br. wyniósł 312 tys. zł i był to wzrost o 9,9% względem analogicznego okresu 2021 r.

Wzrosty na rynku aptecznym

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,19 mld zł i wzrosła o 42,5 mln zł (+3,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1,03 mld zł i wzrosła o 102,5 mln zł (+11%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,76 mld zł i wzrosła o 126 mln zł (+7,7%)

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 20,4 mln zł (+1,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 27,7 mln zł (+2,7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 60.8 mln zł (-3,3%).

Notowania w poszczególnych segmentach

  • Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 26,5 zł i wzrosła o 1,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 8,7%.
  • Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31,4 zł (wzrost o 3,5% vs październik 2021).
  • Średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34,3 zł (wzrost o 10,1% vs październik 2021).
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21,2 zł (wzrost o 10,3% vs październik 2021).
  • Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25,2% i była wyższa o 0,9% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do września marża spadła o 2,8%.
  • W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 903 mln zł, tj. o 4,7% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 22.4% i był wyższy o 0,4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

źródło: Politykazdrowotna.com