RPP: Pacjent ma prawo dodzwonić się do rejestracji

 2 minuty

ewus

Placówka medyczna POZ ma obowiązek zapewnienia realnego kontaktu telefonicznego z rejestracją, wynika z wyroku wydanego pod koniec kwietnia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na który powołuje się serwis Medexpress.pl. Sąd potwierdza w tej sprawie stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z tym wyrokiem, pacjenci powinni móc bez przeszkód dodzwonić się do rejestracji.

Naruszenie zbiorowych prawa pacjentów

W 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta prowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające wobec jednej z przychodni rodzinnych. Ustalił wówczas, że pacjenci mają bardzo ograniczone możliwości nawiązania połączenia z rejestracją tej placówki: odbierano tam jedynie co piąte połączenie. Pacjenci mieli duże trudności, by zapisać się na wizytę lekarską. W opinii Rzecznika taka praktyka naruszała zbiorowe prawa pacjentów.

Orzeczenie sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do słuszności wydanej przez Rzecznika decyzji w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość nawiązania połączenia z rejestracją podstawowej opieki zdrowotnej bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia w tym zakresie – tak jak w omawianej sprawie – są niedopuszczalne i świadczą o stosowaniu przez placówkę medyczną praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów.

Wcześniej, w 2022 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że niezapewnienie pacjentom realnego kontaktu telefonicznego z przychodnią, narusza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

źródło: Medexpress.pl