Rozporządzenie w sprawie mydła i papieru toaletowego w szkolnych łazienkach

 3 minuty

szkoly-mydlo-lazienki

Od 11 lipca br. szkoły i placówki będą musiały zapewnić w łazienkach ciepłą i zimną bieżącą wodę, a także m.in. mydło do rąk i papier toaletowy. W Dzienniku Ustaw opublikowano stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji w tej sprawie.

Zmiany w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych

Chodzi o opublikowaną w środę w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zmienione rozporządzenie przewiduje, że „w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności: mydło do rąk; ręczniki papierowe lub suszarki do rąk; papier toaletowy”.

Na etapie opiniowania projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji w marcu poinformowano, że zmiana jest podyktowana koniecznością doprecyzowania istniejącego przepisu, który nie wskazywał, jakie środki higieniczne należy zapewnić.

Uzasadnienie rozporządzenia

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że „higiena osobista nie tylko wpływa na komfort nauki w szkole i placówce, ale i na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły i placówki”. Zaznaczono, że zadaniem zarówno urządzeń, jak i środków czystości jest zapewnienie przebywającym w szkole i placówce osobom wysokiego poziomu czystości, „co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby zakażeń i redukcję ryzyka infekcji”.

„Z tego także względu uszczegółowienie katalogu środków higieny osobistej zapewnianych w szkołach i placówkach jest konieczne” – podkreślono.

Raport o stanie sanitarnym kraju

Powołując się w uzasadnieniu na „Raport o stanie sanitarnym kraju” wydany w 2023 r. przez Główny Inspektorat Sanitarny, zwrócono uwagę, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r. wydały 568 decyzji administracyjnych w związku z uchybieniami dotyczącymi niezapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne.

„W porównaniu z 2021 r. więcej placówek wykazało brak wyposażenia w środki higieny osobistej np. brakowało papieru toaletowego, mydła w płynie w dozownikach, ręczników papierowych do suszenia rąk” – napisano.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 11 lipca. (PAP)

źródło: PAP