Rozpoczęcie działalności już bez zgody sanepidu

 1 minuta

Mniej formalności przedsiębiorcy zawdzięczają ustawie z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 105), która weszła w życie 11 marca br. Wystarczy, że co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem produkcji żywności, opakowań oraz wprowadzaniem towarów spożywczych do obrotu, złożą wniosek o wpis do rejestru albo o wpis i zatwierdzenie zakładu.