Resort zdrowia wydłuża ważność starych druków recept do kwietnia 2020 r.

 1 minuta

farmaceuci w aptece czytają ulotki leków

źródło: Rynekaptek.pl / RCL

W związku z powyższym – zgodnie z nowelą rozporządzenia – w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”. Jak uzasadnia resort, z przeprowadzonych analiz wynika, że znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept odpowiadającym wcześniejszemu, niż określony w załącznikach nr 6 i 7 nowelizowanego rozporządzenia wzorowi, wciąż dysponuje dużą liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym wzorem i oczekuje umożliwienia wykorzystania tych druków przez dłuższy czas, niż pierwotnie było przewidziane.

„Niniejsza inicjatywa legislacyjna wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, jak równie powinna pozwolić tym osobom na działania dostosowawcze i uniknięcie podobnego stanu rzeczy w przyszłości” – wskazuje MZ.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełną treść projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept znajda Państwo TUTAJ.