Resort zdrowia powołuje pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 2 minuty

ustawa-covidowa-pracodawcy

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – donosi serwis Medexpress.pl.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji został Dominik Krasowski. Do jego zadań należy realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w Ministerstwie Zdrowia.

Zadania pełnomocnika

  1. koordynacja, opracowanie i aktualizowanie w Ministerstwie dokumentów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwanego dalej „SZBI”;
  2. opracowanie i aktualizacja procesów dotyczących bezpieczeństwa informacji opisanych w Księdze procesów;
  3. koordynacja procesu szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji;
  4. prowadzenie Rejestru ryzyk w bezpieczeństwie informacji oraz przeprowadzanie analizy wyników szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych i Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
  5. koordynacja przeglądów zarządzania SZBI oraz realizacja ustaleń wynikających z przeglądów zarządzania SZBI;
  6. inicjowanie oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych, korygujących i zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  7. prowadzenie i aktualizacja wykazu stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wykazu aktów prawnych i innych dokumentów związanych z SZBI Ministerstwa;
  8. podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl