Resort zdrowia ogłosił listę bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci

 2 minuty

urpl-decyzje-prezesa

Katalog bezpłatnych leków został ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży – poinformował serwis Politykazdrowotna.com.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej

30 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wprowadza ona bezpłatne leki dla dodatkowych dwóch grup wiekowych: dla seniorów, którzy osiągnęli wiek przynajmniej 65 lat oraz dzieci młodzieży do lat 18. Dotychczas bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały tylko osobom powyżej 75 lat.

Jakie leki są bezpłatne?

„Z listy darmowych leków, które będą dostępne od 1 września br., będzie mogło skorzystać łącznie niemal 16 mln Polaków” – mówiła minister Katarzyna Sójka. Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18 lat zawiera ponad 2 800 leków, natomiast dla seniorów powyżej 65 lat, blisko 3 800. Na liście bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia znalazły się m.in. preparaty, które odpowiadają na potrzeby pacjentów w chorobach cywilizacyjnych – z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące, np. flozyny. Natomiast dla dzieci do 18. roku życia są dostępne odpowiednie antybiotyki w chorobach wymagających.

Pełny wykaz bezpłatnych leków znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Listę bezpłatnych leków refundowanych dla osób 65+ oraz dzieci i i młodzieży znajdą Państwo również TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com