Resort zdrowia chce zmienić ustawę o publicznej służbie krwi

 2 minuty

krwiodawcy

Ministerstwo Zdrowia zamierza przenieść przepisy o przeliczaniu oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu ustawy na poziom aktu wykonawczego. Resort skierował w piątek do konsultacji zawierający te zmianę projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi.

Cel zmiany

Zmiana ma doprowadzić do bardziej elastycznego określania przelicznika donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy (pobrania bądź usunięcia z krwi określonego składnika) – wyjaśnił resort.

„Postępujący rozwój technologii w medycynie i pojawianie się na rynku nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi od dawców powoduje, iż występują nowe rodzaje zabiegów wykonywanych u dawców. Poszerza się zatem wachlarz kombinacji możliwych do pobrania składników krwi w trakcie jednej donacji” – napisano w informacji MZ o projekcie. W związku z tym, jak wyjaśnił resort, wskazane jest umieszczanie szczegółowych regulacji w zakresie przeliczania donacji składników krwi w akcie normatywnym niższej rangi, podobnie jak w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Resort zdrowia napisał również, że w jego ocenie nowe rozwiązanie legislacyjne wpłynie pozytywnie na wizerunek publicznej służby krwi w aspekcie „sprawiedliwości” dla dawstwa krwi.

Objęcie wszystkich możliwych rodzajów donacji jednolitym sposobem przeliczania składaków krwi na krew pełną, a także możliwie sprawne, wynikające z potrzeb, aktualizowanie tego przeliczania, pozwoli na właściwe i równe uznanie wysiłku dawców krwi oraz maksymalne wyeliminowanie wśród nich poczucia (ewentualnego czy potencjalnego) niesprawiedliwości” – oceniło MZ. (PAP)

źródło: PAP