Resort spiera się z Naczelną Rada Lekarską o homeopatię

 1 minuta

studia podyplomowe homeopatia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wiceminister zdrowia, Marek Twardowski uważa, że lekarz ma prawo przepisywać pacjentom leki, które są dopuszczone do sprzedaży w Polsce, a więc także homeopatyczne. Spór o skuteczność homeopatii przeniósł się na najwyższy szczebel władzy, odkąd Twardowski w liście do Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 stycznia napisał, że homeopatia powinna być stosowana na tych samych zasadach, co inne leki. Lekarze z Rady są oburzeni. Już w 2002 r. samorząd podkreślał bowiem, że nie jest to metoda leczenia oparta na dowodach naukowych – przypomina Rzeczpospolita.

Tymczasem w kwietniu ub.r. samorząd lekarski przyjął jeszcze ostrzejsze stanowisko. „Stale narasta liczba dowodów, że homeopatię należy zaliczyć do nienaukowych metod medycyny alternatywnej, która proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu“ – napisali lekarze. Zdaniem samorządu doktor, który stosuje leki homeopatyczne, narusza kodeks etyki zawodowej – a za to można nawet stracić prawo wykonywania zawodu.