Reklama wyrobów medycznych – komunikat Prezesa URPL

 2 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

Komunikat prezesa URPL z dnia 9 maja 2023 r.

Dnia 28 kwietnia 2023 r. w Dz.U. pod poz. 817 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 12 maja 2023 r. Powyższe oznacza, że od tej daty wszystkie nowe reklamy muszą spełniać nowe wymagania, a po zakończeniu okresu przejściowego określonego w § 6 od dnia 1 lipca 2023 r. muszą je spełniać wszystkie reklamy.

Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że wraz z ustawą o wyrobach medycznych został określony pełny system prawny dotyczący reklamy wyrobów medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymogi dla reklam

Rozporządzenie określa dane, które ma zawierać reklama oraz sposób prezentowania reklamy. Rozporządzenie w szczególności określa ostrzeżenia, którymi musi być opatrzona reklama kierowana do publicznej wiadomości oraz zasady prowadzenia reklamy na kanałach społecznościowych, w tym również przez tzw. influencerów.

Treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Urpl.gov.pl