„Receptura Praktyczna” – obejrzyj materiał wideo!

 2 minuty

farmaceuci przed komputerem

Maści, mikstury, zasypki, niezgodności i problematyczne recepty. Słowem – receptura apteczna od kuchni! Zapraszamy do naszego nowego filmowego cyklu. Oglądajcie wideo-porady z udziałem naszych ekspertów!

ODCINEK 1. WYKONANIE ROZTWORU DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

OPIS CZYNNOŚCI:
[do pobrania również TUTAJ]

1 Rp. Resorcini
Acidi salicylici a 1,0
Azulani 2,0
Ethanoli 70°
Aquae dest. aa ad 60,0
M.f.sol

Obliczenia:
Stężenie % rezorcyny wg recepty: 1,67%
Stężenie % wg FP X: roztwór 1-5%
Stężenie % kwasu salicylowego wg recepty: 1,67%
Stężenie % wg FP X: max 10%
Wniosek: stężenia substancji czynnych nie zostały przekroczone

Obliczenie ilości etanolu 96%(v/v), potrzebnej do wykonania recepty:
70%(v/v) -> 62,39%(m/m)
96%(v/v) -> 93,84%(m/m)

Wykaz odważanych substancji:
Rezorcyna 1,0
Kwas salicylowy 1,0
Azulan 2,0
Etanol 96%(v/v) 18,62
Woda 9,38 + 28 = 37,38
Razem: 60,0

Opis wykonywanych czynności:
1. Odważamy rezorcynę.
2. Odważamy kwas salicylowy.
3. Odważamy azulan. Dla ułatwienia odważania i zminimalizowania strat posługiwano się dodatkową zlewką.
4. Odważamy etanol 96°.
5. Odważamy wodę.
6. Rozpuszczamy rezorcynę w wodzie.
7. Rozpuszczamy kwas salicylowy w etanolu.
8. Przesączamy oba roztwory do uprzednio wytarowanej butelki.
9. Dodajemy azulan.
10. Kontrolujemy masę leku, dopełniamy wodą do brakującej masy.
11. Zakręcamy butelkę.
12. Mieszamy wszystko.