Ratownicy medyczni z większymi kompetencjami

 2 minuty

ratownicy-medyczni

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – donosi Medexpress.pl.

Co zawiera projekt rozporządzenia MZ?

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres:

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza,

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza w:
a) podmiotach leczniczych,
b) ramach ratownictwa górskiego i ratownictwa narciarskiego,
c) ramach ratownictwa wodnego,
d) ramach ratownictwa górniczego,
e) ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
f) na lotniskach,
g) ramach wykonywania transportu sanitarnego i transportu medycznego,
h) izbach wytrzeźwień,
i) ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego,
– z wyłączeniem podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

W zasadzie projekt rozporządzenia powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu z 2019 r. Zakres czynności do samodzielnego wykonania przez ratownika medycznego został rozszerzony o cewnikowanie pęcherza moczowego.

W projektowanym rozporządzeniu katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego miałby zostać rozszerzony o następujące preparaty:

  • Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta,
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W projekcie, w stosunku do rozporządzenia z 2019 r., zrezygnowano z dookreślenia, jaki drogami mogą być podawane produkty lecznicze (leki) przez ratownika medycznego, gdyż wynika to z Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Pełną treść projektu rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl