Rada Przejrzystości za refundacją tikagreloru

 2 minuty

Farmacja Praktyczna
  • Rada poparła objęcie refundacją tikagreloru u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego (eGFR) poniżej 60 ml/min określonym przy przyjęciu do szpitala lub innej placówki stawiającej diagnozę OZW, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, przez 12 miesięcy, w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym.
  • Rada uznała za zasadne usunięcie z koszyka świadczeń kapecytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C80 (nowotwory złośliwe bez określenia umiejscowienia) realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada opowiedziała się za usunięciem świadczenia obejmującego podawanie rytuksymabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu D69.5 (małopłytkowość wtórna), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada zgodziła się na usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C49.9 (tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone), C48 (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej), C48.0 (przestrzeń zaotrzewnowa); C49 (tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone), C49.3 (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej) C34.9 (oskrzele lub płuco, nie określone), realizowanych w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Jednocześnie Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniu klinicznym PEC-oma, w ramach chemioterapii niestandardowej, dla którego nie określono kodu ICD-10.
  • Rada zarekomendowała usunięcie świadczenia obejmującego podawanie preparatu do żywienia pozajelitowego Vamin 18 w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C75.9 (nowotwór gruczołu wydzielania wewnętrznego, nie określony), realizowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
  • Rada uważa za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Lorenzo’s Oil (dieta eliminacyjna), płyn a 500 ml we wskazaniu adrenoleukodystrofia (X-ALD). Podobnie Rada uważa za niezasadne wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego MSUD COOLER (dieta eliminacyjna) we wskazaniu choroba syropu klonowego.
  • Rada uznaje za niezasadne wydawanie zgody na refundację flufenazyny we wskazaniu schizofrenia paranoidalna.
  • Rada uznaje za zasadne wydawanie zgody na refundację dibrompropamidyny we wskazaniu nawracające zapalenie rogówki, owrzodzenie rogówki spowodowane Acanthoamoeba.

źródło: AOTM