Prezydent skierował do TK nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

 4 minuty

rak-jelita-grubego-kolonoskopia

Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej – podała Kancelaria Prezydenta.

Co z terminem wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej?

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej” – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja przesuwa do 1 kwietnia 2025 r. termin wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Sama nowelizacja weszła w życie 31 marca po podpisaniu przez prezydenta Dudę, co stało się 18 marca.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zamieszczono wniosek do Trybunału. Z dokumentu wynika, że prezydent podpisał go w piątek i tego samego dnia wpłynął on do kancelarii TK. We wniosku Prezydent powołuje się na wątpliwości, które „wynikają z czynności Marszałka Sejmu, które związane są ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów Panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika”.

Jest to kolejna w ostatnich tygodniach ustawa skierowana przez prezydenta do TK w trybie kontroli następczej. Poprzednie wnioski dotyczyły m.in. przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną.

Czym jest Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)?

Skierowana w piątek do Trybunału ustawa dotyczy Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Ma ona zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze – na poziomie podstawowym. Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Skierowana do TK nowelizacja wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r., co m.in. pozwoli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Nowelizacja przewiduje także przesunięcie terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r. Zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Ma to związek z koniecznością przyjęcia odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Pierwotnie, zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej uchwaloną w marcu 2023 r., podmioty wykonujące działalność leczniczą, a niewchodzące w skład KSO, miały przestać być uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. (PAP)

źródło: PAP